YTP: Dalvis Bromdovskis stimulē savu eirozonu

pthooie
pthooie
Jan 15, 2020
(more info)
Originally uploaded on 2013/11/24

Šajā intervijā Latvijas ministru prezidents loģiski pamato eiro nepieciešamību.
More From: pthooie
Related Videos
0 ratings
17 views
Want to add this video to your favorites?
Sign in to VidLii now!
Want to add this video to your playlists?
Sign in to VidLii now!
Want to flag this video?
Sign in to VidLii now!
Video Responses (0) Sign in to make a video response
This video doesn't have any video responses!
Text Comments (0) Sign in to post a comment
This video has no comments yet!
Sign up for a free account, or sign in to post a comment.
Date: Jan 15, 2020 Views: 17 Ratings: 0
Time: Comments: 0 Favorites: 0